สอนตกแต่งรองเท้าฟองน้ำ

สอนตกแต่งรองเท้าฟองน้ำ
อุปกรณ์ เส้นเอ็น, ขอตกแต่งน่ารักๆ, รองเท้าฟองน้ำ, คีม, สายวัด วิธีทำ
  1. นำเส้นเอ็น มาร้อยลูกปัดเป็นรูปดอกไม้ สำหรับตกแต่งรองเท้า ร้อยเตรียมไว้ ประมาณ 3 ดอก
  2. จากนั้นตัดหูรองเท้าฟองน้ำ 1 ข้าง ส่วนบน นำมาร้อยไว้ตรงกลางกับหูรองเท้าฟองน้ำอีกข้าง
  3. ติดดอกที่ทำเตรียมไว้จากข้อ 1 ร้อยของตกแต่งสายรองเท้า สีดำ-ชมพู สลับกัน
  4. ทำไปเรื่อยๆ จนหมดสายรองเท้าฟองน้ำ
คลิปสอนตกแต่งรองเท้าฟองน้ำ
สอนตกแต่งรองเท้าฟองน้ำ 0
สอนตกแต่งรองเท้าฟองน้ำ 1
สอนตกแต่งรองเท้าฟองน้ำ 2
สอนตกแต่งรองเท้าฟองน้ำ 3
สอนตกแต่งรองเท้าฟองน้ำ 4
สอนตกแต่งรองเท้าฟองน้ำ 5