ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ

ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ

แก้วไวน์ตกแต่งสวยๆ ประดับกลีบดอกสีขาว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตกแต่งประดับแก้วไวน์ด้วยกลีบดอกหลายๆกลีบ
  2. ที่ฐานแก้วไวน์ พันเชือกสีทองสดใส
  3. ติดประดับเม็ดมุกหลายๆเม็ด รอบๆแก้วไวน์

นำไปใช้ในงานเลี้ยงสนุกๆ

ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ 0
ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ 1
ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ 2
ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ 3
ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ 4
ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ 5
ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ 6
ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ 7
ตกแต่งแก้วไวน์ ประดับงานแต่งงานสวยๆ 8