ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย

สอนทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษและผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดผ้าสีสวย ลงบนกระดาษแข็ง รีดให้เรียบ
  2. ตัดเป็นแผ่น ขนาด 8.5 x 11 นิ้ว
  3. เจาะรูด้านบนกระดาษ
  4. ใส่เชือกร้อยในรู ใส่ลูกปัดไม้ ผูกกับที่คั่นหนังสือที่ทำเสร็จแล้วให้แน่น
นำไปคั่นหนังสือสวยๆ