สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม

สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม
พับกล่องใส่ขนม ลูกอม ลายหลายเหลี่ยม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4 x 4 นิ้ว 3 แผ่น
  2. พับครึ่งกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยม จากนั้นพับด้านข้างทั้งสองขึ้น
  3. พับเสร็จคลี่ออก พับตรงกลางขึ้นอีกชั้น
  4. พับทั้งสามแผ่น
  5. จากนั้นนำมาเชื่อมต่อกันทั้งสามแผ่น (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  6. พับจัดเป็นกล่องให้สวยงาม
นำไปใส่ขนม ใส่ของน่ารักๆ ตามต้องการ  
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 0
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 7
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 1
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 4
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 13
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 6
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 3
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 12
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 2
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 11
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 9
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 5
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 14
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 10
สอนพับกล่องลายสวย สามเหลี่ยม 8