ถาดวางของ ระบายสีสวย ด้วยสีน้ำ

ถาดวางของ ระบายสีสวย ด้วยสีน้ำ

ถาดวางของ ตกแต่ง ระบายสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. คว่ำถาดสีสวย
  2. ติดสก็อตเทปที่ขอบถาด
  3. ระบายสีด้านหลังถาด
  4. รอสีแห้ง

นำไปวาง ใส่ของสวยๆ

ถาดวางของ ระบายสีสวย ด้วยสีน้ำ 0
ถาดวางของ ระบายสีสวย ด้วยสีน้ำ 1
ถาดวางของ ระบายสีสวย ด้วยสีน้ำ 2
ถาดวางของ ระบายสีสวย ด้วยสีน้ำ 3
ถาดวางของ ระบายสีสวย ด้วยสีน้ำ 4
ถาดวางของ ระบายสีสวย ด้วยสีน้ำ 5
ถาดวางของ ระบายสีสวย ด้วยสีน้ำ 6
ถาดวางของ ระบายสีสวย ด้วยสีน้ำ 7