ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม

ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม

สอนตกแต่งผ้ากันเปื้อน ผ้าปูโต๊ะ ลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดลายแตงโม ลงบนฟองน้ำ ตัดลายแตงโม ตามลายที่วาดไว้ ด้วยคัตเตอร์
  2. เทสีลงในจานสี
  3. ระบายสีแดง ตรงส่วนที่เป็นแตงโม ปั้มลายลงบนผ้า
  4. ขอบแตงโม ทาสีเขียว ปั้มลายด้านบน
  5. ตกแต่งเม็ดแตงโมสวยๆ ด้วยพู่กันสีอันเล็กๆ
  6. รอสีแห้ง

นำไปผ้าไปใช้สวยๆ

ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 0
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 7
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 20
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 1
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 4
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 15
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 21
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 13
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 22
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 6
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 17
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 3
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 12
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 2
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 19
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 11
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 9
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 5
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 14
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 16
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 10
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 18
ผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ ลายแตงโม 8