กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ

กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ

ของตกแต่งสวยๆ ทำลายน่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดสก็อตเทปทำลายเส้นสวยๆ ใช้พู่กัน วาดลายให้สวยงาม
  2. รอสีแห้ง
  3. ติดสก็อตเทป อีกแนวใช้ พู่กัน วาดลายทับ
  4. รอสีแห้ง แกะสก็อตเทปออก

นำไปใส่เครื่องสำอางค์สวยๆ

กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ 0
กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ 1
กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ 2
กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ 3
กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ 4
กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ 5