กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้

กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้

กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ น่าใช้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระเป๋าเก่าๆ แบบพลาสติก
  2. ตัดเสื้อยืดเป็นริ้วๆ นำมาซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ
  3. ติดกาว ตรงขอบกระเป๋า จากนั้นติดริ้วผ้าลงไป ตามกระเป๋า
  4. หาสายกระเป๋าเก่าๆ นำมาผูกเป็นสายกระเป๋า

นำไปใส่สะพายสวยๆค่ะ

กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้ 0
กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้ 1
กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้ 2
กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้ 3
กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้ 4
กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้ 5
กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้ 6
กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้ 7
กระเป๋าเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสวย น่าใช้ 8