ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย

ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย

ตกแต่งกระเป๋าสะพายสีเรียบ ให้มีลวดลาย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระเป๋าสะพายที่ต้องการตกแต่งมาเตรียมไว้
  2. วาดลวดลายที่ต้องการตกแต่ง ลงไปในกระดาษ ตัดออกเป็นชิ้นๆ นำไปวาดบนกระดาษสีแบบสติกเกอร์ สำหรับตัดไปติดบนกระเป๋า
  3. นำแต่ละชิ้นที่ตัดได้ ไปตกแต่งบนกระเป๋า

กระเป๋าลายสวย

ออกแบบเอง ตกแต่งเอง ได้ตามชอบเลยจ้า

ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 0
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 7
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 1
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 4
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 15
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 13
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 6
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 17
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 3
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 12
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 2
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 11
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 9
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 5
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 14
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 16
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 10
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 18
ตกแต่งกระเป๋า ให้มีลวดลาย 8