แว่นตาดาวกระจาย ทำจากกระดาษสีสวย

แว่นตาดาวกระจาย ทำจากกระดาษสีสวย

แว่นตากระดาษสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ สวยๆ วาดรูปจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. ตัดตามรอยที่ออกแบบไว้
  3. ติดกระดาษ ตกแต่งลวดลายสวยๆ ตามแบบที่ชอบ

นำไปใส่ประดับสวยๆ

แว่นตาดาวกระจาย ทำจากกระดาษสีสวย 0
แว่นตาดาวกระจาย ทำจากกระดาษสีสวย 1
แว่นตาดาวกระจาย ทำจากกระดาษสีสวย 2
แว่นตาดาวกระจาย ทำจากกระดาษสีสวย 3
แว่นตาดาวกระจาย ทำจากกระดาษสีสวย 4
แว่นตาดาวกระจาย ทำจากกระดาษสีสวย 5