แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท

แว่นตากันแดด ตกแต่งสวยๆ ลายโดนัท

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษลายโดนัท
  2. ตัดตามรอย
  3. นำไปติดหน้าแว่นตากันแดด
  4. รอกาวแห้ง

นำไปใส่สวยๆ