รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้

รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้

รองเท้าตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้นสีสด ประดับกระดุม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ผูกริบบิ้นติดหูรองเท้า (สังเกตขั้นตอนทำจากรูปด้านล่าง)
  2. ติดเชือกที่หูคีบ
  3. ร้อยเม็ดกระดุมติดรองเท้า

นำไปใส่สวยๆ

รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 0
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 7
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 1
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 4
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 15
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 13
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 6
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 3
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 12
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 2
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 11
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 9
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 5
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 14
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 10
รองเท้าแตะ ตกแต่งสวยๆ ด้วยริบบิ้น ประดับดอกไม้ 8