รองเท้าคู่เก่า ตกแต่งสีใหม่ด้วย สีทาเล็บ

รองเท้าคู่เก่า ตกแต่งสีใหม่ด้วย สีทาเล็บ

รองเท้าคู่เก่าๆ ตกแต่งสวยๆด้วยสีทาเล็บ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ระบายสีรองเท้าด้วยสีทาเล็บ
  2. ตรงช่วงขอบด้านบน คั่นระหว่างขอบด้วยสีเมจิก จากนั้นทาสีทาเล็บลงไป
  3. รอสีแห้ง

นำไปใส่สวยๆ

รองเท้าคู่เก่า ตกแต่งสีใหม่ด้วย สีทาเล็บ 0
รองเท้าคู่เก่า ตกแต่งสีใหม่ด้วย สีทาเล็บ 1
รองเท้าคู่เก่า ตกแต่งสีใหม่ด้วย สีทาเล็บ 2
รองเท้าคู่เก่า ตกแต่งสีใหม่ด้วย สีทาเล็บ 3
รองเท้าคู่เก่า ตกแต่งสีใหม่ด้วย สีทาเล็บ 4
รองเท้าคู่เก่า ตกแต่งสีใหม่ด้วย สีทาเล็บ 5
รองเท้าคู่เก่า ตกแต่งสีใหม่ด้วย สีทาเล็บ 6