รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ...

รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ...

รองเท้าผ้าใบเด็ก ตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำรองเท้าเด็ก เรียบๆ ไม่มีลวดลาย มาออกแบบลวดลาย ก่อนทำ
  2. จากนั้นนำ ดอกไม้ ผึ้ง บินสวยๆ รอบรองเท้า
  3. ตกแต่งให้น่ารักยิ่งขึ้นด้วยสีน้ำ ทำเป็นเส้นทาบินสวยๆ

นำไปให้ลูกใส่ค่ะ หรือนำไปเป็นไอเดีย ทำขายได้ด้วยนะ ลองดูค่ะ

รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 0
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 7
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 1
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 4
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 15
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 13
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 6
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 17
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 3
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 12
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 2
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 11
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 9
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 5
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 14
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 16
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 10
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 18
รองเท้าผ้าใบเด็ก ประดับดอกไม้ ผึ้ง ผีเสื้อ... 8