ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด

รองเท้าแตะคู่สวย ตกแต่งประดับเชือกน่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกเชือกสีสวย ตกแต่งเป็นพู่ (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  2. จากนั้นนำมาพันกับสายรองเท้า
  3. ทำลาย ตกแต่งประดับสีตามชอบ

นำไปใส่สวยๆ