ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด

ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด

รองเท้าแตะคู่สวย ตกแต่งประดับเชือกน่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกเชือกสีสวย ตกแต่งเป็นพู่ (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  2. จากนั้นนำมาพันกับสายรองเท้า
  3. ทำลาย ตกแต่งประดับสีตามชอบ

นำไปใส่สวยๆ

ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด 0
ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด 7
ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด 1
ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด 4
ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด 6
ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด 3
ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด 2
ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด 9
ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด 5
ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด 8