กระเป๋าใบเล็กๆ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์

กระเป๋าใบเล็กๆ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์

กระเป๋าสวยๆ ตกแต่งประดับดอกไม้ประดิษฐ์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดก้านดอกไม้ประดิษฐ์ออก เหลือแต่ดอกไม้
  2. นำมาติดด้านนอกกระเป๋าใบเล็กๆ ที่เตรียมไว้
  3. ตกแต่งให้สวยงาม

นำไปใส่ของ ตามต้องการ

กระเป๋าใบเล็กๆ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์ 0
กระเป๋าใบเล็กๆ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์ 1
กระเป๋าใบเล็กๆ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์ 2
กระเป๋าใบเล็กๆ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์ 3
กระเป๋าใบเล็กๆ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์ 4
กระเป๋าใบเล็กๆ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์ 5
กระเป๋าใบเล็กๆ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์ 6
กระเป๋าใบเล็กๆ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์ 7