ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ

ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ

สอนทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษตามขนาด
  2. พับกระดาษ จากด้านข้างทั้งสี่ด้านเข้าด้านใน ขนาด 1 1/2 นิ้ว
  3. เจาะรูระหว่างมุม (สังเกตตามรูป)
  4. ผูกเชือก รัดให้แน่น

นำไปใส่ของน่ารักๆ

ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 0
ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 7
ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 1
ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 4
ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 6
ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 3
ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 2
ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 9
ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 5
ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 10
ทำตะกร้าเล็กๆ จากกระดาษ 8