ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต

ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต

ทำของเล่นจากที่ใส่โยเกิร์ต

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ล้างทำความสะอาดที่ใส่โยเกิร์ต ให้สะอาด
  2. ตัดลวดกำมะหยี่ เป็นขาปู ขนาด 4 นิ้ว 8 ขา
  3. นำมาติดเป็นขาปู
  4. ติดก้ามปู ติดตาปูให้เรียบร้อย

นำไปให้เด็กเล่น สังเกตวิธีทำจากรูปด้านล่างนะคะ

ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 0
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 7
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 1
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 4
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 6
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 3
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 2
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 11
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 9
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 5
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 10
ปูสีฟ้า ทำจากที่ใส่โยเกิร์ต 8