พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้

ถุงกระดาษ ลายสวย พับเอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น ลายถุงกระดาษ สวยๆ นำมาตัดตามรอย
  2. พับกระดาษ ติดตามขอบกระดาษด้วยเทปกาว
  3. นำไปใส่ขนม ใส่ของน่ารักๆ

แจกเด็กๆ แจกเพื่อนๆได้นะ