พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้

พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้

ถุงกระดาษ ลายสวย พับเอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น ลายถุงกระดาษ สวยๆ นำมาตัดตามรอย
  2. พับกระดาษ ติดตามขอบกระดาษด้วยเทปกาว
  3. นำไปใส่ขนม ใส่ของน่ารักๆ

แจกเด็กๆ แจกเพื่อนๆได้นะ

พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 0
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 7
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 1
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 4
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 13
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 6
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 3
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 12
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 2
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 11
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 9
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 5
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 10
พับถุงกระดาษ ใส่ขนม ลายผลไม้ 8