ทำที่ใส่ไหมพรม จากเศษกระดาษ

ทำที่ใส่ไหมพรม จากเศษกระดาษ

ไอเดียทำที่ใส่ของจากกระดาษ เหลือใช้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเศษกระดาษที่มีอยู่ให้เป็นเส้นๆ จากนั้นเย็บเข้าด้วยกัน ให้เป็นเส้น สำหรับนำไปสานตะกร้า
  2. นำมาสานรวมกันเป็นตะกร้า โดยใช้เข็มกลัดยึดไว้
  3. สานขึ้นไป ตามความสูงที่ต้องการ

จากนั้นนำไปใส่ไหมพรม ใส่ของเบาๆตามต้องการ

ทำที่ใส่ไหมพรม จากเศษกระดาษ 0
ทำที่ใส่ไหมพรม จากเศษกระดาษ 1
ทำที่ใส่ไหมพรม จากเศษกระดาษ 2
ทำที่ใส่ไหมพรม จากเศษกระดาษ 3
ทำที่ใส่ไหมพรม จากเศษกระดาษ 4
ทำที่ใส่ไหมพรม จากเศษกระดาษ 5
ทำที่ใส่ไหมพรม จากเศษกระดาษ 6