ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย

ทำที่ใส่ขลุ่ย จากผ้า ลายกระต่าย

อุปกรณ์

อุปกรณ์

  1. นำผ้าทั้งสองขนาด เย็บติดกัน ติดด้านบนด้วยหนามเตย สำหรับปิด-เปิด
  2. วาดรูปกระต่าย นำมาติดด้านหลังซองใส่ขลุ่ย
  3. เย็บลายให้เรียบร้อย

นำไปใส่ขลุ่ย (ปรับเพิ่มขนาดได้นะ ถ้าขลุ่ยมีขนาดใหญ่ หรื เล็กกว่านี้)