วิธีพับกล่องใส่ของทำจากกระดาษซองจดหมาย

วิธีพับกล่องใส่ของทำจากกระดาษซองจดหมาย
ที่ใส่ของกระจุกกระจิกน่ารักๆ สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดของบนซองจดหมายออก
  2. อ้าปากซองจดหมายแล้วพับขอบสองด้านเข้าหากัน
  3. พลิกกลับด้าน แล้วพับครึ่ง
  4. พับมุมทั้งสี่เข้าหากัน
  5. พลิกกลับด้านแล้วเปิดจากขอบด้านข้างออก
  6. จัดให้เป็นทรงกล่อง
สังเกตวิธีทำจากรูปด้านล่างเลยค่ะ ลองทำดูนะคะ กล่องสวยๆ ทำได้ด้วยตัวเองค่ะ
วิธีพับกล่องใส่ของทำจากกระดาษซองจดหมาย 0
วิธีพับกล่องใส่ของทำจากกระดาษซองจดหมาย 1
วิธีพับกล่องใส่ของทำจากกระดาษซองจดหมาย 2
วิธีพับกล่องใส่ของทำจากกระดาษซองจดหมาย 3
วิธีพับกล่องใส่ของทำจากกระดาษซองจดหมาย 4
วิธีพับกล่องใส่ของทำจากกระดาษซองจดหมาย 5