ตกแต่งกระเป๋าสาน ทาสี ติดปอมๆ

ตกแต่งกระเป๋าสาน ทาสี ติดปอมๆ

ไอเดียตกแต่งกระเป๋า สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดกระเป๋าสาน หุ้มส่วนที่ไม่ทาสีด้วยสก็อตเทป
  2. ทาสีส่วนที่เหลือ
  3. รอสีแห้ง ติดปอมๆที่ขอบลายสวยๆ ด้วยสก็อตเทป

นำไปใช้สวยๆค่ะ

ตกแต่งกระเป๋าสาน ทาสี ติดปอมๆ 0
ตกแต่งกระเป๋าสาน ทาสี ติดปอมๆ 1
ตกแต่งกระเป๋าสาน ทาสี ติดปอมๆ 2
ตกแต่งกระเป๋าสาน ทาสี ติดปอมๆ 3
ตกแต่งกระเป๋าสาน ทาสี ติดปอมๆ 4
ตกแต่งกระเป๋าสาน ทาสี ติดปอมๆ 5
ตกแต่งกระเป๋าสาน ทาสี ติดปอมๆ 6
ตกแต่งกระเป๋าสาน ทาสี ติดปอมๆ 7