ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ

ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ

สอนทำผ้าฟูนั่ง จากแผ่น พลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่นพลาสติก ขนาดใหญ่กว่าผ้า เล็กน้อย (เพื่อหุ้มขอบผ้าปูนั่ง)
  2. พับขอบแผ่นพลาสติก ทับผ้าด้านใน ยึดติดด้วยคลิปหนีบกระดาษ
  3. เย็บด้วยจักรเย็บผ้าให้เรียบร้อย
  4. จากนั้นพับแผ่นผ้าปูรองให้เรียบร้อย ติดสายรัดด้านหลัง

นำไปใช้สวยๆค่ะ

ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 0
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 7
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 1
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 4
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 6
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 3
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 2
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 11
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 9
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 5
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 10
ทำผ้าปูนั่ง บนสนามหญ้า ริมทะเล สวยๆ 8