ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ

ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ

ที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดโซ่กับห่วง 3 เส้น
  2. จากนั้นถักเปีย
  3. ติดปลายห่วงทั้งสองด้านด้วยยางยืด (วัดขนาดรอบศรีษะ)

นำไปประดับทรงผมสวยๆ

ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 0
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 7
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 1
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 4
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 13
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 6
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 3
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 12
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 2
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 11
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 9
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 5
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 14
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 10
ทำที่คาดผมสวยๆ ทำจากโซ่สีสวยๆ 8