ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก

ที่ใส่เทียนไข ทำจากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดคอขวดพลาสติก จากนั้นตัดเป็นกลีบๆหลายๆกลีบ เหมือนกลับดอกไม้
  2. ทาสีแต่ละกลีบ
  3. โรยกากเพชร
  4. หยดน้ำตาเทียนลงไปที่ฝา
  5. ใส่เทียนลงไป

นำไปประดับบ้านสวยๆค่ะ