แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน

แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน

แก้วเทียนไข ตกแต่งสวยๆ จากดินน้ำมันและทองคำเปลว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทำดินน้ำมันให้แบนเรียบ ติดทองคำเปลวลงไป
  2. นำไปดิดกับแก้วเทียน ตัดส่วนที่เกินออก
  3. ใส่เทียนเข้าไปด้านใน หรือนำไปใส่น้ำ ทำเป็นแจกันดอกไม้

นำไปประดับบ้านสวยๆ

แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 0
แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 7
แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 1
แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 4
แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 6
แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 3
แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 2
แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 9
แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 5
แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 10
แก้วน้ำใส่เทียนไข ใส่ดอกไม้ ประดับจากดินน้ำมัน 8