ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้

ไอเดียทำที่ใส่ขนมแจกงานปาร์ตี้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ แพทเทิร์นกระดาษ ลายยิ้ม
  2. ตัดตามรอย
  3. ใส่ถุงพลาสติดด้านในระหว่างกระดาษ
  4. เย็บขอบ เหลือรูเล็กน้อยสำหรับใส่ขนม
  5. เทขนมใส่กรวย ใส่ลงไปในรู เย็บปิดปากรูกระดาษ

ทำหลายๆอัน นำไปแจกงานปาร์ตี้ค่ะ