สร้อยข้อมือ ถักลูกปัด สีชมพูหวานๆ

สร้อยข้อมือ ถักลูกปัด สีชมพูหวานๆ

สร้อยข้อมือ ทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมลูกปัดเม็ดใหญ่ และลูกปัดเม็ดเล็กๆ สีชมพู
  2. ถักสร้อยโดยเรียงเม็ดใหญ่ 1 เม็ด เม็ดเล็กๆ 7 เม็ด เชื่อมกันด้วยเม็ดเล็กๆ เม็ดสุดท้าย
  3. สลับด้านกันไปเรื่อยๆ จนรอบข้อมือ
  4. ติดตะขอเชื่อมให้เรียบร้อย

นำไปใส่ประดับข้อมือสวยๆ

สร้อยข้อมือ ถักลูกปัด สีชมพูหวานๆ 0
สร้อยข้อมือ ถักลูกปัด สีชมพูหวานๆ 1
สร้อยข้อมือ ถักลูกปัด สีชมพูหวานๆ 2
สร้อยข้อมือ ถักลูกปัด สีชมพูหวานๆ 3
สร้อยข้อมือ ถักลูกปัด สีชมพูหวานๆ 4
สร้อยข้อมือ ถักลูกปัด สีชมพูหวานๆ 5