โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก

โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก

โคมไฟ ทำจากเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวด 2.5 ลิตร (ใช้ขวดที่ด้านบน เรียบ ไม่มีลวดลาย)
  2. ตัดคอขวดด้านบนออก (ส่านที่เป็นเกลียว พร้อมฝาปิด)
  3. ติดสก็อตเทปลงไป รอบขวด
  4. นำยางรัด รัดด้านบนขวด
  5. นำกระดาษทราย ขัดขวดให้เป็นรอบสาก
  6. นำเชือกพันรอบขวด พร้อมใส่กาวด้านนอก พันจนถึงส่วนที่ต้องการ
  7. รอกาวแห้ง
  8. หมุนเชือกที่ล้อมรอบขวดออก
  9. นำไปติดตั้ง ใส่สายพร้อมหลอดไฟ
  10. นำไปตกแต่ง ติดประดับบ้าน

ลองทำกันค่ะ

โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 0
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 7
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 20
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 1
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 24
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 4
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 15
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 21
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 13
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 22
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 6
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 25
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 17
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 3
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 12
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 2
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 23
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 19
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 11
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 9
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 5
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 14
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 16
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 10
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 18
โคมไฟเพดาน ทำจากเชือก 8