สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย

สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย

ไอเดียทำของที่ระลึก ของชำร่วย สมุดโน๊ต

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 3 x 5 นิ้ว 10 แผ่น
  2. ตัดริบบิ้น ขนาด 4 นิ้ว
  3. ตัดผ้าห่อปก หรือ กระดาษ ขนาด 3 x 5 นิ้ว
  4. นำมาเย็บรวมกัน (ตรงกลางแผ่น) เย็บริบบิ้นติดด้านใน (เย็บแต่ส่วนปลายริบบิ้น)
  5. พับครึ่ง สมุด

ทำหลายๆเล่ม แจกเป็นของชำร่วยสวยๆได้ค่ะ

สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 0
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 7
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 1
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 4
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 6
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 3
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 2
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 9
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 5
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 10
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย 8