กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์

กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์

ไอเดียประดิษฐ์ ดอกไม้น่ารัก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ แบบสำเร็จรูปหลากหลายแบบ
  2. นำมาติดกาว ติดลงบนคลิปหนีบกระดาษ กิ๊บติดผม… แม็กเน็ต
  3. รอกาวแห้ง

นำไปทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย ได้ค่ะ

กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์ 0
กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์ 1
กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์ 2
กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์ 3
กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์ 4
กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์ 5
กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์ 6
กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์ 7
กิ๊บติดผม คลิปหนีบกระดาษ... ตกแต่ง จากดอกไม้ประดิษฐ์ 8