ทำของเล่นเด็ก จากไฟฉาย

ทำของเล่นเด็ก จากไฟฉาย

ของเล่นเด็ก ไฟฉายติดสติกเกอร์ดาว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูป ลายสวย ลงบนสติกเกอร์
  2. แกะลาย ตามที่วาด
  3. จากนั้นนำไปติด หน้าหลอดไฟฉาย

เปิดไฟเล่นสวยๆ ตอนกลางคืนค่ะ

ทำของเล่นเด็ก จากไฟฉาย 0
ทำของเล่นเด็ก จากไฟฉาย 1
ทำของเล่นเด็ก จากไฟฉาย 2
ทำของเล่นเด็ก จากไฟฉาย 3
ทำของเล่นเด็ก จากไฟฉาย 4