โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้

ทำของประดับตกแต่งบ้าน กิ่งไม้โคมไฟ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเลื่อยตัดกิ่งไม้ ท่อนที่เกินออกไป
  2. ขัดปลาย สวยๆ
  3. นำสว่าน เจาะรู จากปลายกิ่งไม้ ถึงโคนกิ่งไม้
  4. เจาะรู ฐานโคมไฟวงกลม ทำเป็นจุดเล็กๆ สำหรับเสียบกิ่งไม้ลงไปได้
  5. ติดอุปกรณ์ ติดตั้งหลอดไฟ เดินสายไฟให้เรียบร้อย
  6. ติดหลอดไฟ พร้อมที่ครอบหลอดไฟลงไป

นำไปประดับห้องทำงานสวยๆค่ะ

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 0
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 7
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 1
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 4
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 6
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 3
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 12
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 2
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 11
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 9
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 5
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 10
โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากกิ่งไม้ 8