ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส

ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส

โคมไฟตั้งพื้น ตกแต่งใหม่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดน้ำพลาสติก ตัดคอขวด และช่วงขวดด้านล่างออกประมาณ 14 ขวด
  2. จากนั้นนำมาประกบกัน ติดสก็อตเทป นำไปใส่แกนโคมไฟ
  3. คั้นระหว่างด้วย แกนขวดตรงกลาง หนาประมาณ 2 นิ้ว พันด้วยสก็อตเทป
  4. ซ้อนกันไปเรื่อยๆ จนเต็ม
  5. นำฝาครอบโคมไฟ ตัดส่วนบนออก ใส่ท่อเหล็กเล็กๆ (ให้ความยาวของวงกลม บนล่างเท่ากัน)
  6. นำผ้ามาติด ตกแต่งให้เรียบร้อย (สังเกตจากรูปด้านล่างได้ค่ะ)

นำไปตกแต่งมุมบ้านสวยๆค่ะ

ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 0
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 7
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 20
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 1
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 4
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 15
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 21
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 13
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 6
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 17
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 3
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 12
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 2
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 19
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 11
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 9
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 5
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 14
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 16
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 10
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 18
ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส 8