ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก

ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก

ประดิษฐ์ของประดับกล่องของขวัญ จากลวดละเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำลวด ดัดเป็นข้อความ ตามที่เขียนไว้ในกระดาษ
  2. นำลวดมาพันรอบลวด
  3. เมื่อพันเสร็จ นำไปตกแต่งกล่องของขวัญ หรือต้นคริสต์มาส

ทำเป็นพวงกุญแจ แจกเพื่อนๆได้ด้วยนะ สวยๆค่ะ

ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 0
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 7
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 1
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 4
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 6
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 3
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 12
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 2
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 11
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 9
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 5
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 10
ประดับกล่องของขวัญ ต้นคริสต์มาส ด้วยลวดดัดประดับเชือก 8