แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ

แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ

แหวนสวยๆ ประดิษฐ์จากเศษผ้าและลูกปัด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเศษผ้าสีสวย ตัดเป็นวงกลม สองวง เศษผ้าสีเขียว ตัดเป็นใบไม้ และสี่เหลี่ยมเล็กๆ
  2. พับครึ่งเศษผ้าสีสวย สองอัน นำมาชนกัน เย็บติดกันตรงโคน
  3. นำไปใส่ใบไม้ ด้านล่างกลีบดอกให้เรียบร้อย
  4. นำผ้าสีเขียว สี่เหลี่ยมเล็กๆ ผูกติดด้วยเส้นเอ็นสี่เส้น นำมาร้อยเป็นแหวนด้านล่าง ด้วยเม็ดลูกปัดเล็กๆ
  5. วัดขนาดให้พอดีกับนิ้ว
  6. นำดอกไม้เศษผ้าที่ตัดเสร็จแล้ว มาติดให้เรียบร้อย

นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ

แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 0
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 7
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 20
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 1
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 4
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 15
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 13
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 6
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 17
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 3
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 12
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 2
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 19
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 11
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 9
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 5
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 14
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 16
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 10
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 18
แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์เองจากผ้าและลูกปัดเล็กๆ 8