ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน)

ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน)

ไอเดียประดิษฐ์โมบาย สวยๆจากเฟือง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเฟืองหรืออะไหล่รถที่ไม่ใช้แล้ว มาแกะ ล้าง ทำความสะอาดให้เหมือนใหม่
  2. นำเฟืองที่ใหญ่ที่สุด ทำเป็นโมบายคล้องด้านบน
  3. นำเฟืองเล็กๆ พร้อมน็อต มาร้อยห้อยลงด้านล่าง ทำเป็นโมบาย ร้อยเชือกด้านบนให้เรียบร้อย

นำไปตกแต่งบ้าน ตกแต่งตามที่ต่างๆ ตามต้องการ

ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน) 0
ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน) 1
ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน) 2
ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน) 3
ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน) 4
ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน) 5
ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน) 6
ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน) 7
ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน) 8