กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า

กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า

กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็ง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษแข็งมาตัดทำกรอบรูป
  2. ตัดใยบุผ้าให้พอดีกรอบ ติดด้วยกาวลงบนกระดาษ
  3. วัดขนาดผ้าเพื่อหุ้ม ตัดให้พอดี
  4. หุ้มผ้าแล้วติดกาวตามขอบ
  5. เย็บตามของด้วยจักรเย็บผ้า
  6. หุ้มส่วนที่อยู่ด้านหลัง และขาตั้งด้วยลายเดียวกัน
  7. ตกแต่งกรอบรูปด้านหน้าให้สวยงาม ตามต้องการ

นำไปใส่รูปประดับบ้าน ทำหลายๆอัน สำหรับหลายๆรูปค่ะ

กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 0
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 7
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 1
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 4
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 6
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 3
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 2
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 9
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 5
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 10
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษแข็งหุ้มผ้า 8