สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ

สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ

สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด นำมาผสมกัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ถักสร้อยข้อมือสวยๆ ด้วยเชือก ลูกปัด
  2. ทำเป็นเส้นรอบข้อมือ
  3. นำมาติดกับตะขออันใหญ่ๆ ที่เตรียมไว้
  4. นำไปประดับข้อมือสวยๆ

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ สังเกตจากรูปได้ค่ะ

สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 0
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 7
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 1
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 4
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 6
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 3
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 12
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 2
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 11
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 9
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 5
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 10
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือก ลูกปัด ผสมกันสวยๆ 8