ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน

ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน

ไอเดียทำซองหนังใส่ไอแพด ลายโซ่สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำซองหนังมาเจาะรูด้านข้างหลายๆรู สำหรับร้อยโซ่ติดลงไป
  2. ระยะห่างระหว่างรู ให้สังเกตจากระยะห่างของโซ่ ที่ใช้ประดับ
  3. เย็บโซ่ติดลงไปให้เรียบร้อย

นำไปใส่ไอแพด ถือสวยๆ ดูดี น่าใช้ ^^

ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 0
ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 7
ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 1
ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 4
ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 6
ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 3
ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 2
ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 9
ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 5
ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 10
ซองหนังใส่ไอแพด นำมาประดับโซ่เงิน 8