เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า

เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า

ไอเดียตกแต่งส้นรองเท้า ด้วยเม็ดคริสตัล

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะขอบเม็ดคริสตัลออกให้หมด นำเม็ดที่ได้ ติดกาว นำไปติดที่ส้นรองเท้าส้นสูง
  2. ตกแต่งลวดลายตามต้องการ
  3. รอกาวแห้ง

ทำหลายๆคู่ เก็บไว้ ใช้เวลามีงานสำคัญๆนะคะ

เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า 0
เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า 1
เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า 2
เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า 3
เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า 4
เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า 5
เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า 6
เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า 7
เม็ดคริสตัลพลาสิก ตกแต่งส้นรองเท้า 8