หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส

หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส

ตกแต่งเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีสันเหมือนใหม่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเก้าอี้ที่สามารถถอดเบาะออกได้ ถอดเบาะออกจากโครงเก้าอี้
  2. นำเบาะมาวางทับผ้า สำหรับหุ้มเก้าอี้
  3. ดึงผ้าหุ้มเบาะเก้าอี้ให้ตึง ยึดติดด้วยแม็กยิง
  4. ทำเสร็จแล้ว ตัดเศษผ้าออก นำไปใส่ไว้บนเก้าอี้ตัวเดิม ไขติดให้เรียบร้อย

คลิปสอนตกแต่งเก้าอี้ เปลี่ยนเบาะหุ้มใหม่ สีสวยสด

หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 0
หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 7
หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 1
หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 4
หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 6
หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 3
หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 2
หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 9
หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 5
หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 10
หุ้มเบาะเก้าอี้ตัวเก่า ให้มีสีใหม่สดใส 8