สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก)

สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก)

สอนทำของเด็กเล็น เบ็ดตกปลา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าสีสวย ตัดเป็นตัวปลา (ตามแบบ 2 ชิ้น) ตัดเป็นคลีบปลา (1 ชิ้น) ตัดเป็นตาปลา (2 ชิ้น)
  2. เย็บประกอบเป็นตัวปลาให้เรียบร้อย จากนั้นยัดใยสังเคราะห์ด้านใน
  3. เย็บติด ตกแต่งด้านนอกนให้เรียบร้อย (ทำหลายๆตัวเตรียมไว้)
  4. จากนั้นทำตะขอรูปตัว J ยัดใย ตกแต่ง ติดเชือกยาวๆ
  5. รัดปลายแท่งไม้ ด้วยผ้าสีสวย ที่ด้ามไม้ ปลายไม้ ติดผ้า พร้อมทั้งติดสายอีกด้านของตะขอ ตกปลา
  6. ติดปลาห้อยตะขอ ร้อยหลายๆตัว
  7. นำเบ็ดตกปลาไปเล่นสนุกๆค่ะ

ไอเดียทำของเล่นให้ลูกน้อย ทำง่ายๆ ไม่ยากเลยนะคะ

สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 0
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 7
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 1
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 4
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 15
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 13
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 6
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 17
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 3
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 12
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 2
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 19
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 11
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 9
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 5
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 14
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 16
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 10
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 18
สอนทำของเล่น เบ็ดตกปลา (สำหรับเด็กเล็ก) 8