กล่องแว่นตาสวยๆ ตกแต่งลายน่ารักๆ

กล่องแว่นตาสวยๆ ตกแต่งลายน่ารักๆ

ตกแต่งกล่องใส่แว่นตาสวยๆ กากเพชร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องใส่แว่นตาแบบพลาสติก มา 1 กล่อง
  2. ผสมกากเพชร ลงไปในกาว
  3. จากนั้นนำมาแต่งแต้มบนกล่องใส่แว่นตา ตกแต่งเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย

รอกาวแห้ง นำไปใส่แว่นตา ได้เลยค่ะ

กล่องแว่นตาสวยๆ ตกแต่งลายน่ารักๆ 0
กล่องแว่นตาสวยๆ ตกแต่งลายน่ารักๆ 1
กล่องแว่นตาสวยๆ ตกแต่งลายน่ารักๆ 2
กล่องแว่นตาสวยๆ ตกแต่งลายน่ารักๆ 3