ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ

ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ

ทำเครื่องประดับผม จากสร้อยคอ เข็มขัดเส้นเก่า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเข็มขัดเส้นเก่า มาตัดออกบางส่วน เหลือส่วนที่ต้องการที่ใส่ได้พอดีรอบหัว
  2. จากนั้นนำมาใส่ยางยืด เคลือบด้วยสีทาเล็บตรงปลาย แล้วเย็บด้วยเข็มกับด้าย
  3. นำสร้อยคอ มาตัดส่วนที่เป็นสร้อยออก เหลือแต่ตรงกลางไว้ นำมาใส่ยางยืด วิธีเดียวกับข้อ 2

นำเข็มขัด สร้อยคอ หรือสร้อยแขนที่ยาวพอ

มาตกแต่งได้นะ แล้วนำมาใส่ยางยืด ก็นำไปเป็นเครื่องประดับผมได้แล้วค่ะ

คลิปสอนทำผมสวยๆ

ลองทำดูค่ะ

ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 0
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 7
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 1
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 4
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 13
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 6
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 3
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 12
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 2
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 11
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 9
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 5
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 14
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 10
ไอเดียทำที่คาดผมตากเข็มขัด สร้อยคอเก่าๆ 8