พับกระดาษ รูปหัวใจ ให้เป็นซองจดหมาย

พับกระดาษ รูปหัวใจ ให้เป็นซองจดหมาย

สอนพับกระดาษรูปหัวใจ ให้เป็นซองจดหมายเล็กๆ น่ารักๆ สำหรับส่งความรักหวานๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษห่อของขวัญ มาวาดรูปหัวใจ
  2. ตัดกระดาษตามที่วาด
  3. นำมาพับเป็นซองจดหมาย ส่งรัก
  4. พับครึ่งกระดาษรูปหัวใจ ตามแนว พับด้านข้างทั้งสองด้านมาติดกันตรงกึ่งกลางกระดาษพอดี
  5. พับกระดาษด้านล่าง (ตรงที่เป็นรูปหัวใจ) ขึ้นมาด้านบน จากนั้น พับด้านแหลมลง
  6. จะได้ซองจดหมายน่ารักๆ เป็นรูปหัวใจ

ส่งความรักหวานๆ

ผ่านกระดาษรูปหัวใจน่ารักๆ ที่ทำซ่อนไว้นะคะ คนรับหุบยิ้มไม่ลงแน่ๆ

พับกระดาษ รูปหัวใจ ให้เป็นซองจดหมาย 0
พับกระดาษ รูปหัวใจ ให้เป็นซองจดหมาย 1
พับกระดาษ รูปหัวใจ ให้เป็นซองจดหมาย 2
พับกระดาษ รูปหัวใจ ให้เป็นซองจดหมาย 3
พับกระดาษ รูปหัวใจ ให้เป็นซองจดหมาย 4