สอนทำกระโปรงทรงบอลลูน

สอนทำกระโปรงทรงบอลลูน
อุปกรณ์ ผ้าพริ้วๆทำกระโปรง, เข็ม, ด้าย, วิธีทำ
  1. ตัดผ้าเป็นสามส่วน ส่วนกลาง ส่วนบน และ ล่าง
  2. เนาผ้าส่วนกลางทั้งปลายด้านล่างและปลายด้านบน
  3. จากนั้น นำผ้าด้านบนและด้านล่าง มาติดทับอีกครั้ง
  4. เย็บติดให้เข้ากัน ด้วยจักรเย็บผ้า
คลิปสอนเย็บผ้า
สอนทำกระโปรงทรงบอลลูน 0
สอนทำกระโปรงทรงบอลลูน 1
สอนทำกระโปรงทรงบอลลูน 2
สอนทำกระโปรงทรงบอลลูน 3