สอนทำบ้านสามหลัง จากกระดาษ A4

สอนทำบ้านสามหลัง จากกระดาษ A4
อุปกรณ์ กระดาษ A4, คัดเตอร์ วิธีทำ
  1. ร่างรูปบ้านไว้ในกระดาษ จากนั้นใช้คัดเตอร์กรีด
  2. ทำส่วนที่เป็นหน้าต่าง จากนั้น คลี่ออกจากกัน
  3. พับกระดาษขึ้น จะได้บ้านสวยๆ 3 หนัง นูนออกมาจากกระดาษ
คลิปสอน
สอนทำบ้านสามหลัง จากกระดาษ A4 0
สอนทำบ้านสามหลัง จากกระดาษ A4 1
สอนทำบ้านสามหลัง จากกระดาษ A4 2
สอนทำบ้านสามหลัง จากกระดาษ A4 3
สอนทำบ้านสามหลัง จากกระดาษ A4 4
สอนทำบ้านสามหลัง จากกระดาษ A4 5
สอนทำบ้านสามหลัง จากกระดาษ A4 6