ประดิษฐ์ กรอบรูปไม้ ทรงกล่อง

ประดิษฐ์ กรอบรูปไม้ ทรงกล่อง
อุปกรณ์ ไม้, กระดาษทราย, เลื่อย, สก็อตเทป, วิธีทำ
  1. ตัดไม้ทรงสีเหลี่ยม ทุกด้านเท่ากัน 8 อัน
  2. นำมาต่อกัน ตามคลิปวีดีโอ
  3. จากนั้น หารูป ที่ต้องการมา ปิดที่ไม้ ทุกด้าน
คลิปสอนทำกล่องไม้สวยๆ
ประดิษฐ์ กรอบรูปไม้ ทรงกล่อง 0